Veilig asbest verwijderen, hoe werkt dat?

8 februari 2021

Asbest verwijderen en saneren is een delicate, lastige klus. Nog te vaak maken mensen de fout zelf aan de slag te gaan, met soms desastreuze gevolgen. Want, bij het verwijderen van asbest is “veiligheid” toch echt het hoogste goed. Alle andere zaken komen daarbij op de tweede plaats. En die veiligheid is meer dan alleen handschoenen aantrekken en het verwijderde asbest in de juiste container gooien. Daar komt écht een hoop bij kijken, en dat is nou precies waar onze speciale methodes van pas komen. Dus, hoe we precies aan de slag gaan en waarom de juiste planning en voorbereiding van groot belang zijn, dat zetten we graag uiteen. Zo hopen we u te inspireren om bij het verwijderen van asbest áltijd voor een partij te kiezen die gaat voor de veiligst mogelijke aanpak, met oog voor tijdsbesparing en het voorkomen van overlast.

Verkeerd asbest saneren kan leiden tot hoge boetes. Mede omdat iedere stap in het proces nauwkeurig vastgelegd moet worden. Met exact die gedachte in het achterhoofd houden we alles wat we doen bij in het Landelijk Asbest Volgsysteem, een stevig initiatief dat ervoor zorgt dat asbest nooit zomaar ‘kwijt’ kan raken of verkeerd gesaneerd wordt.

Planning, planning, planning

Zodra we worden betrokken bij een sloopproces waarbij asbest is aangetroffen gaan we eerst samen met de andere stakeholders om tafel. Zo krijgen we direct inzicht in de situatie en kunnen we onszelf voorzien van de juiste gegevens en informatie. Op basis hiervan bepalen we de meest veilige en economische planning en werkwijze. Is die planning ook nodig bij het verwijderen van bijvoorbeeld minder dan één vierkante meter asbest? Zeker wel, want als het gaat om gevaarlijke stoffen maken wij geen onderscheid tussen groot of klein!

Een van de voordelen van het feit dat we ons van tevoren bekend maken met het project en zorgen dat we bij start van de daadwerkelijke sanering precies weten waar we aan toe zijn. Zo kunnen we de juiste experts inschakelen en komen we niet voor onverwachtse verrassingen te staan. Doordat we ruim voor aanvang al bekend zijn met de volledige situatie hebben we ook minder doorlooptijd nodig voor de sanering. Zo besparen we ook nog eens tijd en geld. En, niet te vergeten: minder doorlooptijd betekent ook minder overlast voor de omgeving. Dat vinden we natuurlijk net zo belangrijk.

Communicatie, registratie, evaluatie

Zodra er begonnen is met de sanering is het zaak dat er continuïteit zit in het werk dat we verrichten. Het verwijderde asbest moet direct geïsoleerd en afgevoerd worden, zodat er niks blijft “rondslingeren”. Tijdens dit proces toetsen we steeds of de situatie in kwestie veilig is en of er geen sprake is van langdurige overlast. Om dit allemaal te waarborgen zijn onze experts niet alleen getraind in het verwijderen van asbest, maar ook in projectmanagement op locatie. Communicatie, registratie en evaluatie zijn namelijk continu vereist tijdens dergelijke projecten, en de mensen waarmee wij werken zijn hier goed voor opgeleid.

Denk vooruit!

De asbest is verwijderd, het werk zit er op. Of toch niet? Bij indicatie dat er wellicht meer asbest aanwezig is op de locatie waar we aan het werk zijn gaan we direct scannen of dit ook daadwerkelijk het geval is, zodat u niet voor onverwachtse verrassingen komt te staan. Zo kunnen we ook andere asbest direct verwijderen, en waarborgen we de veiligheid voor de andere mensen die op de locatie aan het werk zijn. Zo zijn we niet alleen tijdens de sanering continu bezig met veiligheid, tijdsbesparing en overlast, maar denken we ook vooruit.

Kortom, asbest saneren is zó veel meer dan alleen het verwijderen van wat verwijderd moet worden. En daar weten wij écht alles van. Dus komt u asbest tegen, of is er een risico dat u het tegen komt: neem contact met ons op. Dat is de aller veiligste keuze!

 

Deze website gebruikt analytische cookies om het gebruiksgemak te vergroten.

Ok